Plasmodium species (malaria)

Verwekker

Algemene informatie

Vooraanmelding nodig: Wij beschouwen malaria als een cito-aanvraag. Telefonische vooraanmelding door de huisarts is nodig. De huisarts(praktijk) belt hiervoor direct met de dienstdoende arts-microbioloog op 020 555 5293. 

Een patiënt aanmelden voor malariadiagnostiek kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 15.00 uur.

Patiënt naar GGD: Na de telefonische vooraanmelding kunt u de patiënt naar de GGD sturen. Cliënt kan zich melden aan de Nieuwe Achtergracht 100, op derde verdieping. Wij voeren de bloedafname en het onderzoek zo snel mogelijk uit. U ontvangt als inzendend arts de uitslag direct telefonisch en later ook schriftelijk.

Heading #1
Heading #2
Verwekker
Plasmodium species (malaria)
Trefwoord
Malaria
Aandoening

Microscopie

Algemene informatie Microscopie:

Heading #1
Heading #2
Bewaarcondities tot verzenden
Koelkast
Inzetfrequentie
Weekdagen
Onderzoeksduur (dagen)
2 uur na ontvangst
Categorieën kwalitatieve uitslag
Plasmodium falciparum; Plasmodium vivax; Plasmodium ovale; Plasmodium malariae; Negatief

LAMP test

Algemene informatie LAMP:

Wij maken gebruik van een hoog-sensitieve moleculaire sneltest. Een negatieve uitslag heeft een hoge negatief voorspellende waarde en sluit een malaria-infectie uit. Bij een positieve uitslag doen we ook een dikke druppel om te bepalen om welke Plasmodiumsoort het gaat.
Heading #1
Heading #2
Bewaarcondities tot verzenden
Koelkast
Inzetfrequentie
Weekdagen
Onderzoeksduur (dagen)
2 uur na ontvangst
Categorieën kwalitatieve uitslag
Positief; Negatief; Invalid

Lichaamsmateriaal

Heading #1
Heading #2
Lichaamsmateriaal
Transportmedium
Bloed

Opmerkingen

Niet van toepassing